haader sp6

Kadra Pedagogiczna


Dyrektor Szkoły  - Marek Niesłuchowski

Wicedyrektor Szkoły  - Anna Gotto

Wicedyrektor szkoły - Emilia Nowak

Pedagog szkoły Jolanta Malec

Logopeda szkolny   - Kalina Rogaczewska

Nauczyciele świetlicy

Emilia Nowak

Dorota Strusewicz

Paulina Kluczyńska

Renata Kisielewska

Jolanta Malec

Kalina Rogaczewska

 Nauczyciel bibliotekarz - Barbara Łapińska

 

 NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Katarzyna Niesłuchowska

Renata Kisielewska

Łucja Kozłowska

Sylwia Kubicka

Marta Kalibabska

Anna Mroczka

Grażyna Pałasiewicz

Marta Safian

Katarzyna Skóra

Eliza Sputo-Jessa

Aniceta Szyc

Anna Zawistowska

 

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

Agnieszka Kwaśnica

Ewa Kromer

Irena Lubera

Agnieszka Rakoczy

Agnieszka Adamska - Czupajło

Tomasz Stępniak
 

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klaudia Chwiałkowska

Małgorzata Grońska-Łukojko

Monika Jeziorna

Anna Korzyniewska

Adrianna Nowicka

Agnieszka Małaszuk

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

Katarzyna Wróblewska

Anita Nji Foy

 

NAUCZYCIELE HISTORII 

Katarzyna Wróblewska

Joanna Oreńczak

Małgorzata Trojan

 

NAUCZYCIEL PLASTYKI, MUZYKI i EDB

Renata Jankowska-Szwej

 

NAUCZYCIEL PRZYRODY

Marek Niesłuchowski

 

NAUCZYCIEL BIOLOGII

Małgorzata Dudczak

 

NAUCZYCIELE GEOGRAFII

Paweł Pasek

Danuta Sawczyńska

 

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Anna Gotto

Anna Kondraciuk

Jolanta Kowalska

Maja Ochryniuk

Paulina Sorys

Marta Włodarzewska

 Wanda Gargas

 

NAUCZYCIELE CHEMII 

Bożena Ginter

Agnieszka Kaproń

 

NAUCZYCIEL FIZYKI

Anna Kondraciuk

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Jowita Molenda

Izabella Olszewska

Łukasz Drożdżal

Marcin Majewski

 

NAUCZYCIEL INFORMATYKI i TECHNIKI

Zbigniew Piątkowski

 

NAUCZYCIELE RELIGII

Wioleta Grzywacz

Małgorzata Sójka

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Jolanta Malec

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Renata Jankowska-Szwej

Małgorzata Trojan

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Anita Dębska

Agnieszka Jakielaszek

Anna Orzeł

Ewelina Rybczyńska

Elżbieta Wardak

Sylwia Wojtkowiak

Sylwia Zioła

 

NAUCZYCIEL REWALIDACJI

Aleksandra Ratajczyk

 
ASYSTENT NAUCZYCIELA
 
Olha Tsal - Tsalko
Nataliia Ivanytska

X

Right Click

No right click

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account