haader sp6

Dokumenty szkoły

1. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 - plik_PDF

2. Harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2019-2020 - plik PDF;

3. Dni wolne od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2019-2020 - plik PDF;

4. Dzwonki szkoły SP 6 na rok szkolny 2020-2021 - plik PDF;

5. Program wychowawczo-profilaktyczny - plik_PDF;

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów w Szkole Podstawowej nr 6 - plik PD
F;

7. Zasady prowadzenia nauczania na odległość w Szkole Podstawowej nr 6
im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie - plik PDF
X

Right Click

No right click

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account