• home
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dokumenty szkoły

1. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 - plik_PDF

2. Wychowawcy klas SP 6 na rok szkolny 2019-2020 - plik_PDF;

3. Harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2019-2020 - plik PDF;

4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2019-2020 - plik PDF;

5. Dzwonki szkoły SP 6 na rok szkolny 2019-2020 - plik PDF;

6. Program wychowawczo-profilaktyczny - plik_PDF;

7. Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół podstawowych 2020 - plik PDF;

8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów w Szkole Podstawowej nr 6 - plik PD
F;

9. Zasady prowadzenia nauczania na odległość w Szkole Podstawowej nr 6
im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie - plik PDF
X

Right Click

No right click