haader sp6

Rekrutacja do klas pierwszych 2022

rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych
Obwody szkół podstawowych w Koszalinie 

 

Informacje pielęgniarki szkolnej:
  • proszę o wykonanie bilansu zdrowia dziecka przed przystąpieniem do nauki w szkole podstawowej (lekarz rodzinny),
  • następnie dostarczenie bilansu zdrowia lub ksero bilasu z książeczki zdrowia Dziecka do gabinetu pielęgniarki w szkole w zaklejonej kopercie (09.2022)
  • w bilansie zdrowia znajdują się informacje o stanie zdrowia dziecka oraz kwalifikacje do lekcji wychowanai fizycznego (jeżeli wskazana byłaby gimnastyka korekcyjna - nie trzeba dodatkowego skierowania)
  • Podstawa prawna z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej komunikat z dnia 26.11.2013 r. roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

Przeprowadzanie badań bilansowych dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19

X

Right Click

No right click

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account