haader sp6

Informacja dyrektora szkoły

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. nasza szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III.  W przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia opieki świetlicowej prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą.
Marek Niesłuchowski   dyrektor szkoły

X

Right Click

No right click

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account