• home
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wnioski stypendialne

Szanowni Państwo,
Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku realizacją zadań dotyczących stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
1. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:
- Wniosek o stypendium szkolne
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty do pobrania na stronie: mopr.koszalin.ibip.pl
Zakładka: KARTY USŁUG/Świadczenia z pomocy społecznej
RPS-06-01 Wniosek
RPS-06-02 Oświadczenie
Druki wniosków pobierać można również w Rejonach Pracy Socjalnej i kancelarii MOPR.
2 . Miejsce złożenia dokumentów:
Rejon pracy socjalnej właściwy ze uwagi na miejsce zamieszkania ucznia w godzinach od 8.00 do 14.00.
 - Rejon Pracy Socjalnej nr 1, al. Monte Cassino 2, II piętro: pokoje 203a, 207, 208, 209, 210, 211, 2015, 215a;
 - Rejon Pracy Socjalnej nr 2, ul. Podgórna 16, pokój 15;
- Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, w godzinach 7.00 – 15.00.
3. Termin złożenia dokumentów:
- Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 16 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - od 16 sierpnia 2017 roku do dnia 15 października danego roku. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji.
4. Kontakt w sprawie wniosków:
- Rejon Pracy socjalnej właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania ucznia, w godzinach od 8.00 do 14.00
- Rejon Pracy Socjalnej nr 1, pracownik dyżurny, tel. 94 316 03 38, 94 316 04 05;
- Rejon Pracy Socjalnej nr 2, pracownik dyżurny, tel. 94 341 92 41, 94 341 92 57.

Zakończenie roku szkolnego

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

23 CZERWCA 2017r. GODZ. 9.30

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej - rok szkolny 2017/2018 - zarządzenie prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 marca 2017 -  czytaj więcej

 

 

 

DZIEŃ PROMOCJI SZKOŁY

                              

Ferie zimowe

W dniach 13.02.2017 - 26.02.2017 mamy ferie zimowe. Miłego odpoczynku. Spotkamy sie ponownie 27.02.2017 w poniedziałek.

Mikołajki

6 grudnia 2016 r. czyli we wtorek,
w godzinach 8.55 – 11.30
będzie chodził po szkole orszak
św. Mikołaja.

X

Right Click

No right click