• home
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości:

1. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 - plik_PDF;

2. Wychowawcy klas SP 6 na rok szkolny 2018-2019 - plik_PDF;

3. Harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2018-2019 - plik PDF;

4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2018-2019 - plik PDF;

5. Dzwonki szkoły SP 6 na rok szkolny 2018-2019 - plik PDF;

6. Program wychowawczo-profilaktyczny  - plik_PDF;

7. Wyjeżdżasz z dzieckiem za granicę - plik PDF;

8. Procedura organizowania imprez - plik PDF;

9. Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół podstawowych 2018 - plik PDF;

10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów w Szkole Podstawowej nr 6 - plik PDF;