• home
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komunikat pedagoga

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie udziela pomocy specjalistycznej przez telefon.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych
504 226 401 oraz 695 636 250.