• home
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informacja Dyrektora Szkoły o dniach zapewniania opieki w szkole w czasie trwania zimowej przerwy świątecznej

Szanowni Państwo!
Zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia 2019 roku trwa zimowa przerwa świąteczna. Zgodnie z planem pracy szkoły 2 i 3 stycznia 2020 roku są dniami wolnymi  od zajęć dydaktycznych.
Informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w w/w dniach.
Zainteresowanych Rodziców prosimy o składanie wniosków w terminie
do 18 grudnia 2019 r. w sekretariacie szkoły.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły.

Wniosek o zapewnienie opieki świetlicowej