• home
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uwaga! Konkurs!

 Regulamin konkursu:

należy samodzielnie przeczytać lub wysłuchać (dzieci młodsze) dowolnej bajeczki, baśni lub opowiadania, której bohaterem jest miś lub niedźwiedź;

samodzielnie wykonać ilustrację do przeczytanego (lub wysłuchanego) tekstu;

prace można wykonać dowolną techniką na kartce formatu A4 (np. z małego bloku rysunkowego);

na odwrocie kartki należy napisać nazwisko autora i tytuł przeczytanego tekstu (który praca ilustruje) oraz dane dotyczące autora pracy konkursowej (imię, nazwisko, klasa).

Prace konkursowe należy oddać do biblioteki do 13 grudnia. Na zwycięzców czekają nagrody! Nagodzone prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.         

Organizatorki konkursu:

Barbara Łapińska – nauczyciel bibliotekarz,

Renata Jankowska-Szwej – nauczyciel plastyki.

X

Right Click

No right click