• home
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wyjazd edukacyjny klasy 7a i 7b

wyjazd kl7m  Klasy VII a i VII b miło i pracowicie rozpoczęły rok szkolny. W ramach zajęć profilaktyczno- wychowawczych wzięły udział w wyjeździe do Ośrodka Terapii
  i  Uzależnień w Darżewie. Tam, dzięki zaproszeniu p. Krzysztofa Polakowskiego- jednego z terapeutów, młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych
  nt. zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków. Poprowadziła je kadra Ośrodka oraz pacjenci, tam przebywający. Aktywny udział uczniów w zajęciach,  liczne rozmowy bezpośrednie z osobami uzależnionymi pozwoliły młodzieży zrozumieć powagę tematu. Czas został efektywnie i przyjemnie spędzony.
Na koniec spotkania odbyło się integracyjnie ognisko.

Wychowawca klasy VII a: Małgorzata Trojan