• home
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informacje dotyczące strajku

Drodzy Rodzice,

wszelkich informacji dotyczących opieki nad dziećmi w czasie strajku

udziela sekretarz szkoły Pani Teresa Cieślachowska, tel. (94) 342 51 56.